19006172

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tôi đóng bảo hiểm xã hội tới tháng 01/2020 và nghỉ việc từ cuối tháng luôn thì tôi đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay chưa?Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với trường hợp: Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hôi một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

Theo quy định trên, sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm một lần. Việc xác định thời điểm đủ 1 năm được tính theo ngày nghỉ việc trên quyết định nghỉ việc. 

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

Như vậy, theo những thông tin mà bạn cung cấp, bạn chỉ đề cập tới thông tin bạn đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 01/2021. Xét từ thời điểm đó tới nay (02/2021) đã đủ thời hạn 01 năm nghỉ việc, do đó, bạn đủ điều kiện để nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật.

Do đó, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đăng kí thường trú hoặc có giấy tờ tạm trú. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của bạn, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và thực hiện chi trả cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Thời gian nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là khi nào?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam