19006172

Nghỉ việc chăm vợ sinh có tính ngày nghỉ hàng tuần không?

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội và vợ tôi mới sinh ngày 16/1. Vợ tôi sinh thường. Tôi đã nghỉ việc chăm vợ sinh 5 ngày từ ngày 17/1 đến 21/1 trong đó ngày 17 là chủ nhật đồng thời là ngày nghỉ hàng tuần của công ty tôi. Vậy, Nghỉ việc chăm vợ sinh có tính ngày nghỉ hàng tuần đó không? Tôi có được nghỉ bù cho 1 ngày nghỉ hàng tuần đó không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư.VIDEO: TẤT CẢ KHOẢN TIỀN ĐƯỢC NHẬN KHI VỢ SINH CON

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 31; Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 2 Điều 9

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì lao động nam có vợ sinh con có thể nhận được 2 chế độ sau đây:

– Chế độ nghỉ việc chăm vợ sinh dành cho tất cả lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội có vợ sinh.

– Chế độ trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở dành cho lao động nam khi thỏa mãn những điều kiện dưới đây:

+ Vợ sinh nhưng vợ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc vợ có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ.

+ Lao động nam có vợ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi vợ sinh con.                

Nghỉ việc chăm vợ sinh có tính ngày nghỉ hàng tuần

Căn cứ Khoản 2, khoản 7 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 

a) 05 ngày làm việc; 

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

Như vậy, thời gian người lao động nam nghỉ việc chăm vợ sinh con được quy định tại khoản 2 điều 34 luật bảo hiểm xã hội nên thời gian nghỉ việc chăm vợ sinh con không tính ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Do đó, bạn đã nghỉ việc chăm vợ sinh 5 ngày mà có 1 ngày trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì ngày nghỉ này không được tính là thời gian hưởng chế độ của bạn. Tuy nhiên, để được giải quyết cả 5 ngày nghỉ, bạn cần yêu cầu công ty cho nghỉ thêm 01 ngày nữa và 01 ngày nghỉ đó phải nằm trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ bạn sinh con. đồng thời khi công ty bạn kê khai trong mẫu 01B-HSB không được ghi ngày 17/1 mà ghi ngày nghỉ việc hưởng chế độ chăm vợ sinh bắt đầu từ ngày 18/01.

Nghỉ việc chăm vợ sinhTư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Nghỉ việc chăm vợ sinh được hưởng bao nhiêu tiền 1 ngày

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Như vậy, mức hưởng thời gian nghỉ chăm sóc con của lao động nam bằng bình quân tiền lương 06 tháng  cuối đóng BHXH trước khi nghỉ việc chia cho 24 và nhân với số ngày nghỉ hưởng chế độ.

Ví dụ 1: anh A có lương bình quân đóng bảo hiểm trong thời gian 6 tháng cuối trước khi vợ anh A sinh con là 4.800.000 đồng. Khi vợ anh A sinh thường, anh A sẽ được nghỉ hưởng chế độ chăm vợ sinh là 05 ngày. Số tiền anh A được hưởng khi nghỉ việc để chăm vợ sinh sẽ tính như sau: 4.800.000/24=200.000 đồng (tiền chế độ 1 ngày nghỉ); 200.000*5=1.000.000 đồng (5 ngày nghỉ).

Ví dụ 2. Anh B có vợ sinh con phẫu thuật. khi anh B nghỉ hưởng chế độ chăm vợ khi sinh sẽ được tính như sau, biết rằng lương trong 6 tháng của anh B trước khi vợ sinh đều là 7.200.000 đồng 1 tháng. 1 ngày nghỉ hưởng chế độ chăm vợ của anh B =7.200.000/24=300.000 đồng. Anh B được nghỉ 7 ngày do vợ sinh phẫu thuật nên số tiền anh B được hưởng = 300.000*7=2.100.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc  về Nghỉ việc chăm vợ sinh có tính ngày nghỉ hàng tuần không? vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam