19006172

Nghỉ việc do tinh giản biên chế có được hưởng BHXH một lần không?

Nghỉ việc do tinh giản biên chế có được hưởng BHXH một lần không?

Tôi là 1 viên chức, do tinh giản biên chế nên tôi được đơn vị cho đi học nghề và sẽ nghỉ việc sau đó và nhận kèm 1 khoản tiền hỗ trợ. Vậy khoản tiền mà tôi nhận đó có phải là tiền BHXH một lần của bảo hiểm hay không?Do tinh giản biên chếTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi nghỉ việc do tinh giản biên chế có được hưởng BHXH một lần không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 10. Chính sách thôi việc

2. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

a) Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

b) Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

c) Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

d) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

đ) Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

Do tinh giản biên chế

 

 Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.”

Theo đó, khoản tiền mà bạn nhận được không phải là tiền BHXH 1 lần mà đây là tiền trợ cấp mà Nhà nước trả cho người lao động khi thôi việc do tinh giản biên chế. Trường hợp bạn đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và có nhu cầu thì có thể nộp hồ sơ để nhận tiền BHXH một lần.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những bài viết sau:

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết BHXH một lần

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam