19006172

Nghỉ việc được 1 tháng thì có thể nhận BHXH 1 lần không?

Nghỉ việc được 1 tháng thì có thể nhận BHXH 1 lần không?

Cho em xin hỏi cách tính BHXH cụ thể thời gian em đóng BHXH như sau:
– Tháng 04-12/2013: 2.247.000
– Tháng 01-12/2014: 2.568.000
– Tháng 01-12/2015: 2.942.500
– Tháng 01-12/2016: 3.317.000
– Tháng 01-12/2017: 3.552.400
– Tháng 01-10/2018: 3.770.000
Và em muốn hỏi nữa là em mới nghỉ việc được 1 tháng thì có thể nhận BHXH 1 lần không?nghỉ việc được 1 tháng

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn Đối với: Nghỉ việc được 1 tháng thì có thể nhận BHXH 1 lần không? Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn như sau:

+ Thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội

  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014 là 9 tháng. Khoảng thời gian 9 tháng sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2014 để làm căn cứ tính mức hưởng bảo hiểm xã hội.
  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2014 là: 60 tháng cộng thêm 9 tháng trước đó, tương đương với 05 năm 09 tháng. Khoảng thời gian 09 tháng lẻ sẽ được làm tròn là một năm. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội được xác định là 6 năm.

+ Mức trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Mức trung bình lương tháng đóng BHXH = [(2247000 × 9 × 1.11) + (2568000 × 12 × 1.07) + (2942000 × 12 × 1.06) + (3317000 × 12 × 1.04) + (3552000 × 12) + (3770000 × 12)] : 69 = 3.218.885 đồng

+ Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng BHXH một lần = 2 x 6 x 3.218.885 = 38.626.617 đồng

nghỉ việc được 1 tháng

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến: 1900.6172

Thứ hai, về điều kiện hưởng BHXH một lần

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị Định 115/2015/NĐ-CP thì điều kiện hưởng BHXH một lần được quy định như sau:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội”.

Kết luận:

  • Theo quy định trên bạn chưa đủ điều kiện là sau 1 năm nghỉ việc để hưởng BHXH 1 lần
  • Cách tính tiền BHXH 1 lần theo hướng dẫn như trên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Nghỉ việc được 1 tháng thì có thể nhận BHXH 1 lần không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

 Không xuất trình được sổ hộ khẩu có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017

Nếu còn vấn đề thắc mắc về: Nghỉ việc được 1 tháng thì có thể nhận BHXH 1 lần không? Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam