19006172

Nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021 được nộp hồ sơ hưởng TCTN nữa không?

Nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021 được nộp hồ sơ hưởng TCTN nữa không?

Tôi nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021 thì còn hạn để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Nếu nộp thì sau bao lâu tôi được nhận tiền?Nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Với câu hỏi nghỉ việc từ đầu tháng 4/2019 được nộp hồ sơ hưởng TCTN nữa không; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Về thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ Khoản 3 Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

… 3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;”

Theo đó, Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định: 

“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động là 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trường hợp của bạn nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021 đến nay là 15/3/2021, thời gian này vẫn đang trong thời hạn 03 tháng theo quy định. Do đó, bạn vẫn được nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Về thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP :

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;”

Nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bạn sẽ được nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, tối đa trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp tháng đầu tiên. Do đó, sau khi nộp hồ sơ, tối đa trong 25 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Trên đây là tư vấn về nghỉ việc từ đầu tháng 1/2021 được nộp hồ sơ hưởng TCTN nữa không. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại: 

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp nghỉ ngang có được hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo lưu không?

Nếu còn vướng mắc bạn xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam