19006172

Ngừng đóng BHXH trước sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Ngừng đóng BHXH trước sinh có được hưởng chế độ thai sản?

Ngừng đóng BHXH trước sinh có được hưởng chế độ thai sản? Tôi vào công ty và tham gia đóng BHXH từ tháng 7/2020 đến ngày 15/1/2021 tôi nghỉ công ty và không tham gia bảo hiểm nữa. Đến tháng 25/9/2021 tôi sinh. Tôi đã ngừng đóng BHXH trước sinh có được hưởng chế độ thai sản nữa hay không? Nếu không được thì tôi có được hưởng thai sản theo chế độ dưỡng thai không? Trường hợp tôi được hưởng theo dưỡng thai thì phải nộp hồ sơ ở đâu và nộp những giấy tờ gì? Tôi cám ơn!


Ngừng đóng BHXH trước sinh

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi ngừng đóng BHXH trước sinh có được hưởng chế độ thai sản; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, hưởng thai sản khi ngừng đóng BHXH trước sinh:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh.

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng sinh con. Trong trường hợp này, 12 tháng sinh của bạn được tính từ tháng 09/2020 đến tháng 08/2021 (do bạn không đóng bảo hiểm xã hội trong tháng 09/2021). Mà theo thông tin bạn cung cấp thì bạn không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước sinh. Vì vậy, bạn không được hưởng chế độ thai sản. 

Thứ hai, điều kiện hưởng thai sản khi nghỉ dưỡng thai:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 lại quy định:

“3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Theo đó, nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên, mà khi mang thai bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con để được hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời gian nghỉ dưỡng thai tối thiểu để được hưởng chế độ khi sinh?

Thứ ba, về hồ sơ hưởng thai sản khi dưỡng thai

Căn cứ theo tiết 2.2.2, tiết 2.2.3 Điểm 2.2 và Điểm 2.3 Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì:

“2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

đ) Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

đ1) Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

đ2) Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

2.3. Đối với chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (áp dụng cho cả trường hợp sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị mà có nguyện vọng nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan BHXH):

2.3.1. Hồ sơ theo quy định tại tiết 2.2.2, tiết 2.2.3 điểm này. Trường hợp nghỉ thai sản khi sinh con theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà các hồ sơ quy định tại nội dung đ tiết 2.2.2 điểm này không thể hiện việc nghỉ dưỡng thai thì có thêm Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

3. Kiểm tra, đối chiếu quá trình đóng ghi trên sổ BHXH của người lao động nêu tại điểm 2.3 khoản 2 Điều này và trả lại sổ BHXH cho người nộp.”

Theo đó, nếu bạn đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ thai khi dưỡng thai thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Sổ BHXH;

+) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+) Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai hoặc Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

Về thời hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo cụ thể tại bài viết Thời hạn nộp hồ sơ thai sản khi người lao động đã thôi việc

Ngừng đóng BHXH trước sinh

Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ tư, về nơi nộp hồ sơ:

Căn cứ Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.”

Theo đó, khi bạn đã nghỉ việc ở công ty trước khi sinh con thì bạn có thể nộp hồ sơ hưởng thai sản cho cơ quan BHXH nơi bạn cư trú. 

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề Ngừng đóng BHXH trước sinh có được hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc về vấn đề ngừng đóng BHXH trước sinh; bạn vui lòng liên hệ Luật sư  tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam