19006172

Người bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu?

Người bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu?

Theo điều 61 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì những người đang chấp hành án phạt tù vẫn được hưởng lương hưu. Như vậy người bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu? Hay là chỉ những người chấp hành án phạt tù từ ngày 1-1-2016 trở đi mới được hưởng lương hưu? Ví dụ 1 người đi tù từ 6-2015; nhưng đến 1-1-2016 người này có được hưởng lương theo điều 61 luật BHXH 2014 không ạ?Bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu

Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi người bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định:

“Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

2. Xuất cảnh trái phép;

3. Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;”

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định mới như sau:

“Điều 64. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bỏ trường hợp người chấp hành hình phạt tù sẽ không được tiếp tục hưởng lương hưu. Theo đó, người chấp hành hình phạt tù (dù bị tù giam hay đang được hưởng án treo) không thuộc đối tượng tạm dừng hưởng lương hưu. 

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

2. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng“.

Theo quy định trên, người hưởng lương hưu trước năm 2016 và đang bị tạm dừng hưởng lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2006. Vì vậy, khoản 2 Điều 123 nêu trên thì đối tượng này sẽ tiếp tục bị tạm dừng hưởng cho đến khi hết thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Cụ thể trong trường hợp bạn nêu, 1 người đi tù từ 6-2015; theo luật BHXH 2006 thì bị tạm dừng lương hưu. Do đó, ngày 01-01-2016 người này cũng không được hưởng lương theo Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Tóm lại, chỉ những người đang hưởng lương hưu mà phải chấp hành án phạt tù từ ngày 01-01-2016 trở đi mới được hưởng lương hưu. Quy định này không áp dụng đối với những người đang chấp hành án phạt tù trước đó đến thời điểm 01-01-2016.

Trên đây là tư vấn cho câu hỏi người bị phạt tù trước 01-01-2016 có được hưởng lương hưu? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Hồ sơ hưởng tiếp lương hưu khi chấp hành xong hình phạt tù

Có tiếp tục được hưởng lương hưu sau khi chấp hành hình phạt tù?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam