19006172

Người hưởng lương hưu chết có được nhận trợ cấp tuất một lần?

Người hưởng lương hưu chết có được nhận trợ cấp tuất một lần?

Cho tôi hỏi về vấn đề người hưởng lương hưu chết có được nhận trợ cấp tuất một lần như sau: Bố tôi 70 tuổi đang hưởng lương hưu hàng tháng thì tháng 1/2021 bố tôi mất. Thời gian đã hưởng lương hưu của bố tôi là 10 năm 8 tháng và tiền lương hưu hàng tháng là 4.5 triệu. Ông bà nội ngoại và mẹ tôi đều đã mất, con cái đều đã trưởng thành có gia đình thì chúng tôi có được nhận tuất một lần không? Nếu được thì được hưởng bao nhiêu tiền? Người hưởng lương hưu chết

Tư vấn chế độ tử tuất:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Câu hỏi của bạn về người hưởng lương hưu chết có được nhận trợ cấp tuất một lần; chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;”

Bên cạnh đó, khoản 1, khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì bố bạn là người hưởng lương hưu chết và gia đình bạn không có ai thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Do đó, gia đình bạn được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Người hưởng lương hưu chết

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về mức hưởng trợ cấp tuất một lần

Căn cứ khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp tuất một lần như sau:

“Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.”

Vì bố bạn đã hưởng lương hưu 10 năm 8 tháng (tương đương 128 tháng) nên mức hưởng trợ cấp tuất một lần được tính như sau:

Mức hưởng = 48 – (128 – 2) x 0.5 = -15 tháng lương hưu.

Do đó, gia đình bạn sẽ được hưởng mức trợ cấp tuất một lần bằng mức tối thiểu luật quy định là 3 tháng lương hưu. Vậy số tiền được nhận là 3 x 4,5 triệu = 13,5 triệu. 

Tóm lại gia đình bạn được nhận trợ cấp tuất một lần bằng 13,5 triệu.

Trên đây là bài viết về vấn đề người hưởng lương hưu chết có được nhận trợ cấp tuất một lần? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Có thể nhận tuất một lần khi đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng?

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam