19006172

Người lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế có bị trừ % lương không?

Người lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế có bị trừ % lương không?

Người lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế có bị trừ % lương không? Mình là nữ đã đóng BHXH được 25 năm 7 tháng. Nếu nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của nhà nước thì mình được nhận chế độ gì và có bị trừ % do về hưu trước tuổi hay không?lao động nghỉ hưu theo diện tinh giảnTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với thắc mắc người lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế có bị trừ % lương không; Tổng đài tư vấn xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP mới nhất quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP … như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

Như vậy, nếu bạn thuộc đối tượng nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế thì bạn sẽ không bị trừ % tỉ lệ hưởng lương hưu.

Trên đây là bài viết về Người lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế có bị trừ % lương không? Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Hồ sơ xin hưởng chế độ hưu trí mới nhất năm 2021

Mức hưởng hưu trí và thời điểm hưởng từ năm 2021 của lao động nam

Nếu còn vướng mắc về Người lao động nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế có bị trừ % lương không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam