19006172

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần được hưởng bao nhiêu?

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần được hưởng bao nhiêu?

Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần được hưởng bao nhiêu? Em có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau: tháng 7/2015- tháng 12/2015 mức đóng 3.150.000 đồng; từ tháng 1/2016- tháng 9/2016 mức đóng 3.600.000 đồng. Vậy em hưởng bảo hiểm một lần thì được bao nhiêu ạ?người lao động rút bảo hiểm xã hội một lầnTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với thắc mắc của bạn liên quan đến quy định người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần được hưởng bao nhiêu, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xác định theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.”

Theo quy định trên, bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

Cách tính BHXH một lần = số tháng được hưởng bảo hiểm xã hội (×) mức bình quân tiền lương.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Trong tình huống này, cách thức tính mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được thực hiện như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn trong năm 2015 là 06 tháng, trong năm 2016 là 09 tháng. Tổng cộng bạn có 15 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 1 năm, 03 tháng. Số tháng lẻ là 03 tháng sẽ được làm tròn là nửa năm. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là: 1,5 năm

người lao động rút bảo hiểm xã hội một lầnTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội.

Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội = (Số tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh tiền lương theo từng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT- BLĐTBXH thì hệ số điều chỉnh tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 là 1,06; năm 2016 là 1,04. Do đó, với trường hợp của bạn, mức trung bình đóng bảo hiểm xã hội của bạn được tính như sau:

(3.150.000 x 6 x 1,06 + 3.600.000 x 9 x 1,04) : 15 = 3.582.000 đồng

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội = (02 tháng x 1,5 năm) x 3.582.000 = 10.746.000 đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn liên quan đến vấn đề người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần được hưởng bao nhiêu?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Sổ hộ khẩu ở tỉnh có được lãnh BHXH một lần ở Hồ Chí Minh không?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về mức hưởng khi người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam