Người nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?

Người nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Xin chào tổng đài tư vấn! Doanh nghiệp của tôi có sử dụng người lao động nước ngoài thì có phải tham gia bảo hiểm xã hội và y tế hay không? Người nước ngoài đó có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? Khi người này nghỉ việc thì doanh nghiệp phải trả trợ cấp thôi việc hay không?Xin cảm ơn!


Người nước ngoài có phải tham gia bảo hiểmTrong trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấnxin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Căn cứ Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/12/2018) quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp của bạn phải đóng BHXH cho người nước ngoài khi họ có đủ các điều kiện sau:

+ Có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề hoặc giấy phép lao động

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Lưu ý:

Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do di chuyển trong doanh nghiệp giữ chức vụ là nhà quản lí, giám đốc, chuyên gia và nam đã đủ 60 tuổi; nữ đã đủ 55 tuổi thì không phải đóng BHXH.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Các chế độ người nước ngoài được hưởng khi tham gia BHXH bắt buộc

Thứ hai, về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế năm 2014quy định về phạm vi áp dụng của Luật bảo hiểm y tế như sau:

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế”. 

Bên cạnh đó,Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động“.

Theo đó, người lao động nước ngoài cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế hiện hành và phải tham gia bảo hiểm y tế nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ 03 tháng trở lên.

Người nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về bảo hiểm thất nghiệp cho người nước ngoài

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013quy định:

“Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp”.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật việc làm năm 2013:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.”

Như vậy

Theo Luật Việc làm 2013, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và nhu cầu làm việc thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, doanh nghiệp của bạn không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nước ngoài.

Thứ tư, về trợ cấp thôi việc cho người lao động nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Bộ Luật lao động năm 2012 về đối tượng áp dụng:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam”.

Và căn cứ Khoản 1 Điều 48 Bộ Luật lao động 2012 về hưởng trợ cấp thôi việc:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc”.

Như đã phân tích ở trên, người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Vì vậy, khi người này chấm dứt hợp đồng theo 01 trong các trường hợp quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 thì doanh nghiệp bạn vẫn cần trả trợ cấp thôi việc cho người này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Cách tính trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về bảo hiểm xã hội 1900 6172 để được tư vấn trực tiếp. 

-> Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay