19006172

Người nước ngoài đủ tuổi hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Người nước ngoài đủ tuổi hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Chào anh chị, công ty tôi có người lao động nước ngoài đã đủ tuổi về hưu theo luật việt nam thì khi sang VN làm việc có phải đóng bảo hiểm không ạ?Người nước ngoài đủ tuổi hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP có quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại  khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

b) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động”.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP được ban hành tại thời điểm Bộ luật lao động năm 2012 đang có hiệu lực thì tuổi nghỉ hưu là Khoản 1 Điều 187, tuy nhiên, hiện nay về tuổi nghỉ hưu được quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động 2019 thì như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, theo quy định đối với người lao động nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu năm 2022 là đối với nam đủ 60 tuổi 6 tháng, nữ đủ 55 tuổi 8 tháng sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối chiếu với trường hợp của công ty bạn, người lao động nước ngoài đó đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, do đó, công ty bạn không cần phải đóng bảo hiểm xã hội cho người này. Tuy nhiên, họ vẫn phải tham gia bảo hiểm y tế. Về vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Người nước ngoài đang hưởng lương hưu có đóng BHYT

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khá có liên quan:

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam