19006172

Nhận trợ cấp thất nghiệp có được phát thêm thẻ BHYT không?

Nhận trợ cấp thất nghiệp có được phát thêm thẻ BHYT không?

Xin hỏi khi tôi nhận trợ cấp thất nghiệp có được phát thêm thẻ BHYT không? Việc nhận thêm thẻ BHYT này có làm ảnh hưởng đến số tiền mà tôi được nhận hay không?thất nghiệp có được phát thêm thẻ BHYTTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi: Nhận trợ cấp thất nghiệp có được phát thêm thẻ BHYT không?, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Về việc cấp thẻ BHYT:

Căn cứ vào Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

” Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này”.

Vì vậy, nếu thuộc đối tượng tham gia BHYT thì bạn sẽ được cấp thẻ BHYT.

Về đối tượng tham gia BHYT:

Căn cứ quy định tại Điều 51 Luật Việc làm 2013 quy định:

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.”

Bên cạnh đó, căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia BHYT như sau:

“2. Người do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bao gồm: 

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm cả người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn sẽ được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế và khi đi khám chữa bệnh bạn sẽ được hưởng các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Căn cứ theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp thẻ BHYT mới cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

thất nghiệp có được phát thêm thẻ BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận: 

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia BHYT và sẽ được cấp thẻ BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, sau khi bạn có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ được tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT. Thẻ có thời hạn trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và việc nhận thêm thẻ BHYT sẽ không ảnh hưởng đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn ( vì do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng)

Trên đây là bài viết giải đáp về vấn đề cấp thẻ BHYT khi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Đang nằm viện thẻ BHYT thất nghiệp hết hạn có phải tự thanh toán BHYT

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam