19006172

Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Tư vấn cho tôi hỏi: Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT và mức hỗ trợ như thế nào ạ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYTTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới thắc mắc của bạn về: Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

Như vậy, theo quy định trên thì nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế sẽ bao gồm:

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

Học sinh, sinh viên.

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP mức hỗ trợ đống của các đối tượng đó như sau:

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bn vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

+ Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng  là người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

+ Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng là học sinh, sinh viên và Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT.

Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Những chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Khám chữa bệnh đúng quy định khi tham gia bảo hiểm y tế được chi trả thế nào?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về: Những đối tượng được nhà nước hỗ trợ mua BHYT; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam