19006172

NLĐ có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm?

NLĐ có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm?

Tôi mới sinh con được 1 tháng. Trước khi sinh con tôi có tham gia bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục đến tháng trước khi sinh. Công ty nợ tiền bảo hiểm 3 tháng cuối chưa đóng cho tôi thì tôi có thể hưởng chế độ thai sản không? Nếu được nhận thì tôi được bao nhiêu tiền? Xin cám ơn!hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền

Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi NLĐ có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, NLĐ có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm?

Căn cứ vào Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định như sau:

“72. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

“Điều 46. Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH

1. Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH

1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

Như vậy, theo quy định trên công ty nợ tiền bảo hiểm mà chưa thể đóng đủ khi giải quyết chế độ cho NLĐ thì sẽ xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH. Dẫn chiếu đến trường hợp bạn đóng BHXH 5 năm liên tục cho đến tháng trước khi sinh, nhưng nợ tiền bảo hiểm 3 tháng cuối chưa đóng cho bạn; tức là 12 tháng trước khi sinh, bạn và công ty đã đóng bảo hiểm được 09 tháng. Do đó, bạn vẫn có quyền yêu cầu được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm 3 tháng.

Thứ hai, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con

Căn cứ vào Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn khi sinh con được tính theo công thức sau: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ sinh x thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản. à bạn sẽ được nhận trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở. Hiện nay lương cơ sở là 1.490.000 đồng, nên bạn sẽ được nhận cụ thể là: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng.

Trên đây là bài viết về NLĐ có được hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm?

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao lâu?

Thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh tối đa là bao nhiêu tháng?

luatannam