19006172

NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Năm 2021 tuổi nghỉ hưu đã được tăng lên đúng không ạ? Lộ trình tăng cụ thể như thế nào qua mỗi năm vậy ạ? Vậy nếu đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì quyền lợi của NLĐ như thế nào và sẽ phải làm gì? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn. NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi

Dịch vụ tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định mới về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, kể từ năm 2021 thì quy định về tăng tuổi nghỉ hưu đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Và lô trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035..

Thứ hai, NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:như sau:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 thì quyền lợi của người người lao động sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Khi đủ tuổi thì người lao động vẫn được hưởng lương hưu được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết về vấn đề NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2021

Độ tuổi về hưu trước tuổi cho lao động nữ năm 2021

Nếu còn vướng mắc về NLĐ đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu từ năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam