19006172

Nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông

Nội dung câu hỏi:

Nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông. Tôi mua bảo hiểm tự nguyện quận Hà Đông, tới địa chỉ nào để mua?Nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyệnTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, l và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.”

Mặt khác, Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu Bảo hiểm y tế (sửa đổi bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020) về nêu rõ:

“Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH”

“Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH theo phương thức đăng ký hoặc qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.”

Như vậy, nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người tham gia có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo quy định tại Điều 8 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và đại lý thu của bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp bạn muốn mua bảo hiểm tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông, bạn cần phải lên Ủy ban nhân dân phường tại quận Hà Đông nơi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc tới đại lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn mình đang sinh sống để làm thủ tục.

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông cần những giấy tờ gì

Theo Công văn 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015, để mua BHYT hộ gia đình, người dân cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau đây:

– Tờ khai tham gia bảo hiểm mẫu TK01-Ts.

– Bản chụp hoặc bản photo thẻ bảo hiểm y tế của những thành viên trong gia đình đã tham gia bảo hiểm y tế (nếu có).

– Căn cước công dân của người đi làm thủ tục.

– Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (nếu có).

Lưu ý: Những biểu mẫu trên bạn có thể tham khảo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020. 

Mức giá bảo hiểm y tế hiện nay

Căn cứ pháp luật: khoản 13 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH quy định như sau:

“Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

13. Đối tượng tại Khoản 5 Điều 17: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được giảm mức đóng như sau:

a) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định.

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

d) Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Theo quy định nêu trên, mức đóng bảo hiểm y tế đối với người đầu tiên trong hộ gia đình là 4.5% mức lương cơ sở cho 1 tháng. Từ người thứ hai trong hộ gia đình mức đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và từ người thứ năm trở đi bằng 40% mức đóng của người đầu tiên.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP năm 2023 của Chính Phủ thì từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 mức lương cơ sở là 1.800.000.

Giả sử, gia đình bạn có 5 thành viên. Mức đóng bảo hiểm y tế của từng người trong 1 năm được tính như sau:

– Người đầu tiên = 4.5%*1.800.000*12 tháng =972.000 đồng. Trong đó 1.800.000 là mức lương cơ sở hiện nay.

– Người thứ hai =972.000*70% =680.400 đồng.

– Người thứ ba =972.000*60% =583.200 đồng.

– Người thứ tư =972.000*50% =486.000 đồng.

– Người thứ năm =972.000*40% =388.000 đồng.

Tổng số tiền gia đình bạn phải đóng khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024 cho 5 thành viên là: 3.109.600 đồng.

Nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện

 Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là bài viết tư vấn về vấn đề nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết còn thắc mắc về vấn đề: Nơi mua bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình ở quận Hà Đông; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam