19006172

Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản quá thời hạn thì có được giải quyết không?

Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản quá thời hạn thì có được giải quyết không?

Cho tôi hỏi thời hạn để nộp giấy tờ giải quyết thai sản cho công ty là bao lâu? Nếu tôi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản quá thời hạn thì có cách nào để được hưởng hay không?Hưởng chế độ thai sản quá thời hạnTư vấn chế độ thai sản

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến tới Tổng đài tư vấn. Về câu hỏi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản quá thời hạn thì có được giải quyết không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Về thời hạn giải quyết chế độ thai sản

Căn cứ Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, bạn có trách nhiệm nộp hồ sơ cho công ty để được giải quyết chế độ thai sản. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hưởng chế độ thai sản quá thời hạn

 

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Việc giải quyết chế độ thai sản khi nộp hồ sơ chậm

Căn cứ Khoản 1 Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

Như vậy, trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ nhận chế độ thai sản thì phải giải trình bằng văn bản lý do tại sao nộp muộn để xem xét nhận chế độ thai sản theo quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản quá thời hạn thì có được giải quyết không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản thì phải làm thế nào?

Cách tính tiền lương một ngày để làm căn cứ hưởng chế độ thai sản

Nếu còn vướng mắc về Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản quá thời hạn thì có được giải quyết không?bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam