19006172

Nộp hồ sơ hưởng thai sản cho công ty tại thời điểm nào

Nộp hồ sơ hưởng thai sản cho công ty tại thời điểm nào

Em có việc nên mới quyết định nghỉ việc cuối tháng 4 này. Hiện tại em đã đóng BHXH, BHTN được 1 năm 5 tháng và đang mang thai tháng thứ 5. Dự sinh của em là tháng 9/2020. Vậy nếu em sang công ty mới làm đến tháng 9/2020 thì em có được hưởng chế độ thai sản không? Khi em nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì công ty mới có phải làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho em không? Khi nào thì em sẽ được nộp hồ sơ hưởng thai sản cho công ty để yêu cầu công ty giải quyếthồ sơ hưởng thai sản cho công ty

Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi về hồ sơ hưởng thai sản cho công ty của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề xác định điều kiện hưởng thai sản khi sinh con

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, theo quy định này thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con là đóng đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Do đó, trường bạn đã đóng đủ được 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh nên dù bạn đóng ở hai công ty thì bạn cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, về vấn đề nộp hồ sơ hưởng thai sản cho công ty

Căn cứ quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản là 45 ngày kể từ ngày bạn trở lại làm việc cho công ty.

Tuy nhiên, căn cứ hướng dẫn tại Công văn 361/LĐTBXH-BHXH như sau:

“Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc”.

Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan bo hiểm xã hội để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động”.

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì khi bạn đủ hồ sơ hưởng chế độ độ thai sản thì bạn được nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản luôn mà không cần phải chờ 45 ngày sau khi đi làm lại.

Thứ ba, về việc công ty mới có phải nộp hồ sơ hưởng thai sản không

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, trường hợp bạn chưa chấm dứt HĐLĐ ở công ty mới nên khi bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì công ty mới có trách nhiệm nhận hồ sơ hưởng thai sản từ bạn và nộp cho cơ quan BHXH để bạn hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc về hồ sơ hưởng thai sản cho công ty bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về chế độ thai sản 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

–> Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nữ nghỉ việc sinh con

luatannam