19006172

Ở bệnh viện Tân Phú lên khám chữa bệnh tại 175 được không?

Nội dung câu hỏi:

Chồng tôi là người đang hưởng lương hưu và có nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là bệnh viện Tân Phú. Tôi muốn hỏi là chồng tôi ở bệnh viện Tân Phú lên khám, chữa bệnh tại 175 được không? Tháng 4 này chồng tôi có thể tới thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu sang bệnh viện 175 được không?Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về: Ở bệnh viện Tân Phú lên khám chữa bệnh tại 175 được không, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Ở bệnh viện Tân Phú lên khám tại bệnh viện 175

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;”

Như vậy, khi người bệnh có nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện Tân Phú mà lên khám bệnh tại bệnh viện 175 là bệnh viện tuyến trung ương sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi có giấy chuyển tuyến. trường hợp người bệnh không có giấy chuyển tuyến sẽ không được hưởng bất kì quyền lợi nào từ phía bảo hiểm y tế.

Ở bệnh viện Tân Phú lên nằm viện tại 175

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

Như vậy, người bệnh có nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu là bệnh viện Tân phú,  (bệnh viện tuyến quận), lên nằm viện tại bệnh viện 175 là bệnh viện tuyến trung ương chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 40% trên mức quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế đang sử dụng. Trường hợp người bệnh muốn được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến tại bệnh viện 175, người bệnh phải có giấy chuyển tuyến theo quy định của luật bảo hiểm y tế.

Tháng 4 có thay đổi nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu được không?   

Căn cứ theo quy định tại khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH về Quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

73. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

3. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý.”

Như vậy, Thời điểm thay đổi nơi đăng kí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế là tháng đầu tiên của mỗi quý. Tức là người đang tham gia bảo hiểm y tế có thể thay đổi nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu vào tháng 1, tháng 4, tháng 7, ;tháng 10.

Kết luận:

Chồng của bạn đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng người hưởng lương hưu với quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến là 95%. Trường hợp chồng của bạn ở bệnh viện Tân Phú lên khám, chữa bệnh tại 175 không có giấy chuyển tuyến sẽ chỉ được hưởng quyền lợi 38% khi nằm viện.

Chồng của bạn có thể thực hiện thủ tục thay đổi nơi khám, chữa bệnh ban đầu vào tháng 4. Khi đó chồng của bạn cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội quận Tân Phú để thực hiện thủ tục.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về khám chữa bệnh trái tuyến xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam