19006172

Phụ cấp khu vực có tính vào tiền lương hưởng chế độ thai sản?

Phụ cấp khu vực

Tôi sinh con vào ngày 30/7/2020; tôi làm chế độ nghỉ thai sản 1/8/2020 – hết tháng 01/2021. Lương hệ số 2,26 làm trong ngành sư phạm mầm non. Hiện tôi đã nhận đủ chế độ thai sản nhưng trường tôi bảo truy thu lại tại thời gian nghỉ thai sản không được hưởng phụ cấp khu vực. Trường tôi yêu cầu như vậy có đúng không ạ? Phụ cấp khu vực có tính vào lương hưởng thai sản không?



phụ cấp khu vựcTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty  Tổng đài tư vấn . Đối với câu hỏi về phụ cấp khu vực có tính vào lương của bạn công ty; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Về phụ cấp khu vực tính vào lương đóng bảo hiểm:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1.Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, mức hưởng thai sản một tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trong đó, về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Căn cứ Khoản 1 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).”

Như vậy, trường hợp bạn thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm phụ cấp khu vực. Do đó, mức hưởng thai sản của bạn sẽ không có phụ cấp khu vực.

phụ cấp khu vựcTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Trường hợp của bạn mức hưởng chế độ thai sản không bao gồm phụ cấp khu vực.

Như vậy, trường bạn yêu cầu truy thu lại thời gian nghỉ thai sản không được hưởng phụ cấp khu vực là đúng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về phụ cấp có tính vào lương tính bảo hiểm. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Quy định về phụ cấp lương 2016

Tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam