19006172

Phụ cấp trách nhiệm của công chức có được tính vào lương hưu?

Phụ cấp trách nhiệm của công chức có được tính vào lương hưu?

Tôi là giáo viên THCS từ năm 1982. Từ năm 1990 đến năm 1996 tôi làm tổ trưởng chuyên môn. Từ năm 2000 đến nay cũng là tổ trưởng chuyên môn. Mai sau khi nghỉ hưu, có được tính phụ cấp trách nhiệm của công chức vào lương hưu không?Phụ cấp trách nhiệm của công chứcTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về phụ cấp trách nhiệm của công chức có được tính vào lương hưu; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức bình quân tiền lương tháng để làm căn cứ tính lương hưu thì:

“Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. Và như vậy, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm thêm các khoản phụ cấp trách nhiệm.

Mặt khác, cũng căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì mức bình quân tiền lương được tính như sau:

“1. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

a) Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc

60 tháng

Theo đó, mức bình quân lương hưu của bạn sẽ bằng số tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối (60 tháng cuối trước khi nghỉ việc) chia cho 60.

Phụ cấp trách nhiệm của công chức

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Như vậy, phụ cấp trách nhiệm của bạn không được coi là một trong những căn cứ để tính tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nên sẽ không được tính để hưởng chế độ hưu trí. Căn cứ vào quá trình làm việc cũng như mức phụ cấp thì cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết chế độ tiền lương cho bạn.

Trên đây là bài viết về vấn đề phụ cấp trách nhiệm của công chức có được tính vào lương hưu?Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp nghỉ hưu đối với giáo viên

Cách tính bình quân lương hưu và thời điểm hưởng lương hưu

Mọi thắc mắc về bảo hiểm xã hội, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam