19006172

Quá hạn nộp hồ sơ còn được hưởng chế độ ốm đau không?

Quá hạn nộp hồ sơ còn được hưởng chế độ ốm đau không?

Xin chào tổng đài tư vấn! Em mới làm bảo hiểm cho công ty và có thắc mắc sau mong được anh/ chị giải đáp ạ! Em muốn hỏi là hiện nay có quy định về thời hạn nộp hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau không ạ? Nếu không may người lao động ở công ty bị thất lạc giấy ra viện, quá hạn nộp hồ sơ mới tìm được thì có cách nào giải quyết không ạ? Em cảm ơn nhiều!Quá hạn nộp hồ sơ

Tư vấn chế độ ốm đau:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về vấn đề giải quyết chế độ ốm đau như sau:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.[…]

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, thời hạn lập và nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau theo quy định được hiểu như sau:

+) Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động phải nộp Giấy ra viện hoặc Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động.

+) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động nộp giấy tờ hợp lệ, người sử dụng lao động phải lập và nộp hồ sơ cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

+) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết.

Quá hạn nộp hồ sơ

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về vấn đề quá hạn nộp hồ sơ:

Căn cứ Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, nếu người lao động tại công ty bạn không may bị mất giấy ra viện và quá hạn nộp hồ sơ theo đúng thời hạn nêu trên thì cần phải giải trình bằng văn bản và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét giải quyết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về chế độ ốm đau:

Thời gian giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người lao động?

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Nếu còn vướng mắc bạn xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam