19006172

Quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất giải quyết như thế nào

Quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất giải quyết như thế nào

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn hỏi về vấn đề quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất giải quyết như thế nào. Vợ tôi bị tai nạn giao thông qua đời cách đây được gần 1 năm. Vợ tôi có cuốn sổ bảo hiểm xã hội đã đóng được 24 tháng bảo hiểm xã hội ở công ty từ năm 2013. Do con nhỏ và bận đi làm tôi quên không đi nộp hồ sơ để hưởng tiền trợ cấp tuất. Vậy cho tôi hỏi tôi có thể nộp hồ sơ hưởng tuất được nữa không. Nếu được tôi cần phải làm gì. Xin cảm ơn!Tư vấn Bảo hiểm xã hội:quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Với trường hợp Quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất giải quyết như thế nào của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời hạn giải quyết hưởng chế độ tử tuất:

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, theo quy định trên thời hạn giải quyết chế độ tử tuất là trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân phải nộp hồ sơ tới cơ quan BHXH để được giải quyết.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định:

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội”.

quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận: Với trường hợp của bạn, do bạn đã quá hạn nộp hồ sơ nên khi nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bạn cần nộp kèm theo văn bản giải trình lý do chậm nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện để được giải quyết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về quá hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất giải quyết như thế nào, xin vui lòng liên hệ Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam