19006172

Quân nhân nghỉ hưu có được hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh?

Quân nhân nghỉ hưu có được hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh?

Xin cho tôi hỏi về cấp thẻ BHYT cựu chiến binh cho quân nhân nghỉ hưu. Tôi tham gia quân đội sau năm 1975 về bên hậu cần và không tham gia chiến tranh. Nay tôi đã nghỉ hưu, được nhận lương hưu và cấp thẻ BHYT và đang tham gia trong hội cựu chiến binh của địa phương. Tôi nghe nói đối với cựu chiến binh thì sẽ được chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Vậy quân nhân nghỉ hưu có được hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh?hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binhTư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến:

Với trường hợp của bác về quân nhân nghỉ hưu có được hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bác như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP mới nhất, bác được cấp thẻ BHYT theo đối tượng cựu chiến binh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

–  Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP;

– Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, bao gồm:

+ Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh

Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Vậy  nếu bác thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bạn sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng cựu chiến binh.

Về việc đối từ thẻ BHYT hưu trí sang thẻ BHYT cựu chiến binh thì bác vui lòng tham khảo tại bài viết: Thay đổi mã quyền lợi BHYT đối với sĩ quan đã về hưu

Thứ hai, về mức hưởng BHYT của đối tượng cựu chiến binh

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau: 

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;”

Như vậy, theo quy định trên thì khi bạn được cấp thẻ BHYT theo đối tượng cựu chiến binh thì bạn sẽ được BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đi đúng tuyến và thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật (theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH)

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Quân nhân nghỉ hưu có được hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh?

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Mã thẻ BHYT của đối tượng vừa hưởng hưu trí vừa là cựu chiến binh

Cựu chiến binh đã hưởng trợ cấp sẽ hưởng BHYT theo mã CB2 hay CK4?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn thắc mắc về quân nhân nghỉ hưu có được hưởng chế độ BHYT của cựu chiến binh; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam