Quy định mới về đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động

Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động

Cho tôi hỏi: Luật BHXH 2014 quy định người sử dụng lao động phải đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng trong Nghị định 37 thì lại yêu cầu doanh nghiệp phải đóng 1% nữa? Như vậy, doanh nghiệp phải đóng tổng cộng 2% ạ?Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao độngTư vấn chế độ tai nạn lao động: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với vấn đề đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng t

rên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

b) 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

Mặt khác, khoản 2 Điều 92 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

“2. Các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Mục 3 Chương III, khoản 4 Điều 84, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 86, các điều 104, 105, 106, 107, 116 và 117 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”

Như vậy:

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định người sử dụng lao động phải đóng 1% vào quỹ TNLĐ, BNN tại điểm b khoản 1 Điều 86. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 Luật an toàn vệ sinh lao động có hiệu lực quy định bãi bỏ điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, thực hiện đóng tỷ lệ tiền lương vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN được quy định như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định:

“1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng như sau:

a) Mức 1% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại cácĐiểma, b, d, đ và eKhoản1Điều2 Nghị định này.”

Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao độngTư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tuy nhiên, sau đó, ngày 14/4/2017, Quyết định 595/QĐ-BHXH được ban hành quy định tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN như sau:

Điều 22. Mức đóng và phương thức đóng theo quy định tại Điều 44 Luật An toàn, Vệ sinh lao động các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 21.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 thì người sử dụng lao động hằng tháng đóng 0.5% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN mà không phải là 2% như bạn nói.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động mới nhất

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc về đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button