19006172

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2021

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2021? Do trước đây doanh nghiệp của tôi sử dụng dưới 10 người lao động nên tôi không tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Theo tôi được biết là bảo hiểm thất nghiệp đã có sự thay đổi về điều này. Mong anh, chị cho tôi biết sự thay đổi đó cụ thể như thế nào?Quy định về bảo hiểm thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

Thứ nhất, hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc không xác định thời hạn;

Thứ hai, hợp đồng lao động hoặc hp đồng làm việc xác định thời hạn;

Thứ ba, hp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Đồng thời tại khoản 2 Điều 43 Luật việc làm năm 2013 quy định:

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động…

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Như vậy,

Theo quy định này đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp không quy định doanh nghiệp phải đủ 10 người lao động mới được tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chỉ cần có đủ các điều kiện trên là có thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Đó là điểm đổi mới quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 chứ không phải năm 2021. 

Trên đây là giải đáp quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có tính ngày nghỉ lễ, tết?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc quy định về bảo hiểm thất nghiệp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.
luatannam