19006172

Quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động

Em có thắc mắc liên quan đến quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động như sau:  Em đóng bảo hiểm qua các giai đoạn: 
Tháng 8_12/2010 : mức đóng là 1.273.000 đồng
Tháng 3_6/2011   : 1.800.000 
Tháng 5_12/2012  : 1.550.000
Tháng 1_9/2013    : 1.800.000
Tháng 10_12/2013: 2.200.000
Tháng 1_3/2014    : 2.300.000
Tháng 4_7/2014    : 3.200.000
Tháng 8_12/2014  : 2.247.000
Tháng 1_12/2015  : 2.400.000
Tháng 1_12/2016  : 3.090.000
Tháng 1_2/2017    : 4.000.000
Tháng 3_12/2017  : 3.552.000
Tháng 1_3/2018    : 3.777.000
Vậy nhờ anh/chị tính giúp em số tiền bảo hiểm xã hội một lần em được nhận là bao nhiêu? Em cảm ơn ạ! Hiểm xã hội một lần của người lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho  Tổng đài tư vấn, với thắc mắc của bạn liên quan đến quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng được xác định theo khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định trên, bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

Cách tính BHXH một lần = số tháng được hưởng bảo hiểm xã hội (×) mức bình quân tiền lương.

Số tháng làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội:

Trong tình huống này, số tháng làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được xác định như sau: 

+ Giai đoạn trước năm 2014: 

Năm 2010: đóng 5 tháng; năm 2011: đóng 4 tháng; năm 2012: đóng 8 tháng; năm 2013: đóng 12 tháng.

Như vậy giai đoạn này bạn đóng bảo hiểm xã hội được 02 năm 05 tháng.

+ Giai đoạn từ năm 2014 trở đi: 

Năm 2014 đến năm 2017: đóng 48 tháng; năm 2018: đóng 3 tháng. Như vậy giai đoạn này bạn đóng bảo hiểm được 4 năm 03 tháng. Cùng với 05 tháng lẻ đóng trước năm 2014, tổng cộng bạn có 4 năm 8 tháng đóng bảo hiểm, được làm tròn thành 5 năm. 

Số tháng được hưởng BHXH một lần = 2 x 1,5 + 5 x 2 = 13 tháng

Xác định mức bình quân tiền lương

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian”.

Hiểm xã hội một lần của người lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó

Mức bình quân tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội một lần là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian 66 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2012, căn cứ theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT- BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2012 là 1,19; năm 2013 là 1,11; năm 2014 là 1,07; năm 2015 là 1,06; năm 2016 là 1,04; năm 2017 là 1,00; năm 2018 là 1,00.

Mức bình quân tiền lương của bạn sau khi đã nhân hệ số là:

( 5 x 1.273.000 x 1,54 + 4 x 1.800.000 x 1,3 + 8 x 1.550.000 x 1,19 + 9 x 1.800.000 x 1,11 + 3 x 2.200.000 x 1,11 + 3 x 2.300.000 x 1,07 + 4 x 3.200.000 x 1,07 + 5 x 2.247.000 x 1,07 + 12 x 2.400.000 x 1,06 + 12 x 3.090.000 x 1,04 + 2 x 4.000.000 x 1,00 + 10 x 3.552.000 x 1,00 + 3 x 3.770.000 x 1,00) : 80 = 2.703.359 đồng

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng BHXH một lần = 13 x 2.703.359 = 35.143.667 đồng

Vậy trong trường hợp này, mức hưởng BHXH một lần của bạn là 35.143.667 đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi đối với trường hợp của bạn có liên quan đến quy định về cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam