19006172

Quy định về chế độ trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới

Quy định về chế độ trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới

Chào tổng đài. Tôi có một vấn đề mong được tổng đài tư vấn giúp ạ: Quy định về chế độ trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới.Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng, thời gian hưởng từ ngày 7/12/2020 đến 7/3/2021, tôi đã nhận trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng. Đến ngày 1/03/2021 thì tôi tìm được việc làm, vậy theo luật tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3 nữa không ạ?thất nghiệp khi có việc làm mớiTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn: Quy định về chế độ trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về các trường hợp chấm dứt hưởng như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

..4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.”

thất nghiệp khi có việc làm mới

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng, thời gian hưởng từ ngày 7/12/2020 đến 6/03/2021, bạn đã nhận trợ cấp thất nghiệp được 2 tháng. Do đó, thời gian bạn thông báo tìm kiếm việc làm của tháng thứ 3 sẽ là từ 01 đến 03/2021, mà đến ngày 1/3/2021 bạn mới có việc làm mới. Vì vậy, bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng thứ 3.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Bảo lưu thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp được cộng nối thời gian tham gia BHTN

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về chế độ trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam