19006172

Quy định về điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tổng đài cho tôi hỏi. Tôi đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Nghệ An và nhận quyết định hưởng thất nghiệp được 3 tháng. Tôi đã nhận ở đây được tháng đầu tiên, bây giờ tôi muốn chuyển nơi nhận đến Hà Nội để nhận hai tháng còn lại. Vậy cho tôi hỏi tôi có đủ điều kiện để chuyển nơi hưởng thất nghiệp không? Và thủ tục phải làm như thế nào?Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:Chuyển nơi hưởng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, điều kiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau:

“Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy; điều kiện để được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã nhận 1 tháng trợ cấp thất nghiệp do đó bạn đủ điều kiện để chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp. 

Thứ hai, trình tự, thủ tục chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp:

 Căn cứ Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về vấn đề này như sau:

“Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp sang tỉnh khác; làm đơn đề nghị gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động; trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến; theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc; kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này; trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Chuyển nơi hưởng

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy, khi bạn muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau và nộp tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

–  Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

–  Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Trên đây trình là giải đáp về vấn đề điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Ủy quyền nhận quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Nơi xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong quá trình giải quyết vấn đề trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét