19006172

Hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tôi có tham gia BHXH đến tháng 01/2018 tôi nghỉ thai sản và sau đó xin nghỉ hẳn. Tôi đã chốt sổ và tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng của tôi là 4 năm 6 tháng. Hiện tại tôi đã nghỉ việc gần 1 năm. Vậy tôi còn thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được hay không? Nếu được thì hồ sơ gồm những gì? Nhờ tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến giải đáp giúp tôi. Trân trọng cảm ơn! Hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Với câu hỏi của bạn liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và các giấy tờ cần thiết; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Theo quy định này, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm là 03 tháng kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trong trường hợp này, bạn  nghỉ việc đã được gần một năm. Như vậy, bạn đã quá hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, bạn có thể tham gia hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mới, sau đó chấm dứt và thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần làm hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Sổ bảo hiểm xã hội”.

Theo quy định này, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

+ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do pháp luật quy định;

+ Bản chính hoặc bản sao có xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

+ Hồ sơ bảo hiểm;

Hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấpTư vấn bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Trong tình huống này, bạn đã quá hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, bạn nên giao kết thêm một hợp đồng lao động mới để sau đó được giải quyết trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng. Thời gian 54 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nói trên của bạn sẽ được cộng dồn để tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bạn đủ điều kiện hưởng theo quy định pháp luật.

Trên đây là phần tư vấn của tổng đài về vấn đề hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Mẫu đơn đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp

Cách tính mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

luatannam