19006172

Quy định về hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

Quy định về hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

Cho tôi hỏi việc hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh với người nghèo theo chủ trương của Chính phủ hiện nay được thực hiện như thế nào vậy ạ?Hỗ trợ một phần chi phíTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm:

1. Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

4. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Hỗ trợ một phần chi phí

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

“Điều 4. Các chế độ hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định sau:

3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.”

Như vậy, theo quy định trên, đối với người bệnh là người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

UBND tỉnh sẽ xác định mức hỗ trợ chi phí cụ thể tại địa phương mình căn cứ vào ngân sách quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo?

Quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh ung thư

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyển 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam