19006172

Quyền lợi của lao động nam khi vợ sinh con năm 2022

Quyền lợi của lao động nam khi vợ sinh con năm 2022

Tôi vào làm việc tại công ty đã được 8 tháng, tháng vừa rồi vợ tôi sinh con thì tôi có được nghỉ việc chăm vợ sinh con và được nhận tiền một lần khi vợ sinh không? Tôi nghe có người nói phải đi làm đủ 12 tháng trở lên mới được nhận tiền thai sản có đúng không? Trường hợp được hưởng thì có thể chờ đến khi nào con được cấp giấy khai sinh rồi mới nộp hồ sơ được không?VIDEO: TẤT CẢ NHỮNG QUYỀN LỢI MÀ CHỒNG ĐƯỢC NHẬN KHI VỢ SINH CON

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quyền lợi của lao động nam khi vợ sinh con

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi lao động nam đang làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản, cụ thể: Chế độ nghỉ chăm vợ sinh con tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nhận trợ cấp một lần khi vợ sinh con tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều được nhận đủ cả 2 quyền lợi trên mà sẽ căn cứ vào từng trường hợp, cụ thể:

+) Đối với chế độ nghỉ việc chăm vợ sinh con:

Điều kiện hưởng: Chỉ cần tại thời điểm vợ sinh con, lao động nam đang làm việc và đang tham gia bảo hiểm xã hội là sẽ được nghỉ chăm vợ sinh con và nhận trợ cấp của Bảo hiểm xã hội; Vậy, trong trường hợp này: bạn đang làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội nên vợ bạn sinh bạn sẽ được nghỉ chăm vợ sinh con.

Thời gian hưởng: Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi vợ sinh con, bạn sẽ được nghỉ việc 5- 10 ngày tùy vào việc vợ bạn sinh thường hay sinh mổ, cụ thể:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng khi nghỉ việc chăm vợ sinh: Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng khi lao động nam nghỉ việc chăm vợ sinh được tính như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Như vậy, khi nghỉ việc chăm vợ sinh thì bạn sẽ được hưởng 100% ngày lương tính theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Lưu ý, nếu bạn nghỉ việc chăm vợ sinh con mà trùng ngày nghỉ hằng tuần, lễ, tết thì sẽ không được tính.

Mức hưởng = Bình quân lương đóng BHXH của 6 tháng : 24 ngày * số ngày hưởng.

+) Đối với chế độ nhận trợ cấp một lần khi vợ sinh con.

Điều kiện hưởng: Người vợ không tham gia Bảo hiểm xã hội hoặc có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (Căn cứ tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH). Tuy nhiên, để được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh thì lao động nam cần đáp ứng điều kiện: đóng BHXH được ít nhất 6 tháng trong 12 tháng trước khi vợ sinh. Vậy, nếu bạn đáp ứng điều kiện này thì khi vợ sinh, bạn được nhận thêm trợ cấp một lần.

Mức hưởng: Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, trợ cấp một lần chỉ đặt ra cho bạn khi vợ của bạn không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng thai sản. Hiện tại trợ cấp thai sản một lần của bạn bằng 2.980.000 đồng. Nếu vợ bạn sinh từ ngày 01/07/2023 trở đi dự kiến mức trợ câp sẽ là 3.600.000 đồng (do mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng)

Quyền lợi của lao động nam khi vợ sinh

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Thứ hai, hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nam có vợ sinh con

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2.5. Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bn sao giy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.”

Như vậy, hồ sơ của bạn khi hưởng trợ cấp thai sản một lần gồm một trong các giấy tờ sau: bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. Vì vậy bạn không cần chờ đến khi con được cấp giấy khai sinh mà chỉ cần có giấy chứng sinh của con là bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản một lần.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Kê khai chế độ nam nghỉ việc khi vợ sinh con

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

-> Quyền lợi thai sản của lao động nam khi vợ sinh con năm 2022

Trả lời

luatannam