19006172

Rút bảo hiểm xã hội một lần khi có 06 tháng đóng BHXH

Rút bảo hiểm xã hội một lần khi có 06 tháng đóng BHXH

Chào Tổng đài. Em muốn hỏi về vấn đề: Rút bảo hiểm xã hội một lần khi có 06 tháng đóng BHXH. Em đóng bảo hiểm xã hội được 06 tháng từ 01/2016 – 06/2016 thì nghỉ việc nên không đóng nữa. Hiện nay em muốn rút bảo hiểm xã hội lần. Lương của em lúc đóng bảo hiểm là 3.552.400/ tháng. Vậy nếu bây giờ em rút BHXH một lần thì sẽ được nhận bao nhiêu ạ!Rút bảo hiểm xã hội một lần khi Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Rút bảo hiểm xã hội một lần khi có 06 tháng đóng BHXH; chúng tôi xin tư vấn như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định  như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng được xác định là 22% các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Rút bảo hiểm xã hội một lần khi

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chưa xác định được số tiền 3.552.400 đồng là số tiền lương bạn đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội của bạn hay số tiền lương thực nhận của bạn. Trường hợp số tiền này là số tiền lương bạn đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội thì mức hưởng của bạn được xác định như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần = 22% x (3.552.400 x 06 x 1.04) = 4.874.734 đồng.

Tuy nhiên, do mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần không vượt quá 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội nên mức hưởng của bạn là: 7.104. 800 đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề về vấn đề: Rút bảo hiểm xã hội một lần khi có 06 tháng đóng BHXH. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Điều kiện hưởng bảo hiểm một lần năm 2019 có thay đổi gì không?

Điều kiện, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định

Trong quá trình giải quyết, nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề: Rút bảo hiểm xã hội một lần khi có 06 tháng đóng BHXH, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp giải đáp.

luatannam