19006172

Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lực sử dụng?

Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lực sử dụng?

Trung tâm tư vấn cho hỏi Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lực sử dụng? Cháu mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Cháu có được hưởng bảo hiểm liền không hay đợi bao nhiêu ngày? Cháu tham gia bảo hiểm không thường xuyên. Cháu đăng ký bảo hiểm y tế. Bao nhiêu ngày sau cháu mới có thẻ ạ?Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lựcTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lực sử dụng; chúng tôi xin tư vấn cho bạn nhau sau:

– Cấp thẻ bảo hiểm y tế: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 17. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế”.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 10 làm việc (đã trừ đi ngày nghỉ của cơ quan bảo hiểm) ngày kể từ ngày tổ chức bảo hiểm y tế nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức bảo hiểm phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong trường hợp mà bạn hỏi thì chỉ sau hơn 10 ngày kể từ ngày tổ chức bảo hiểm y tế nhận được hồ sơ mà đại lý thu gửi lên, tổ chức bảo hiểm y tế phải tiến hành trả thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế.

– Thời hạn có hiệu của thẻ bảo hiểm y tế: Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

8. Đối với đối tượng khác, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật bảo hiểm y tế.”

Dẫn chiếu đến điểm c khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế”.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ tiền thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực sử dụng nếu bạn tham gia BHYT lần đầu tiên hoặc tham gia gián đoạn từ 3 tháng trở lên. Còn trong trường hợp tham gia liên tục hoặc gián đoạn dưới 3 tháng thì thẻ sẽ có giá trị sử dụng từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ và tiền đóng tham gia BHYT của bạn.

Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lực

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172 

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Sau bao lâu thì thẻ BHYT có hiệu lực sử dụng?

Cách tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT bằng điện thoại?

Tra cứu thời hạn của thẻ BHYT bằng tin nhắn như thế nào?

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyển 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam