19006172

Sinh con ở tỉnh khác có được hưởng BHYT không?

Sinh con ở tỉnh khác có được hưởng BHYT không?

Cho em hỏi về vấn đề sinh con ở tỉnh khác có được hưởng BHYT không? Hiện tại em đang tham gia BHYT tại bệnh viện Gia Định – Hồ Chí Minh. Tháng 10 này em dự tính về bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum ( về nhà mẹ đẻ trước 1 tháng ) để sanh không biết em có nhận được quyền lợi hưởng BHYT không và nếu có cần những giấy tờ gì ạ. Em cảm ơn



Sinh con ở tỉnh khác có được hưởng BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, sinh con ở tỉnh khác có được hưởng BHYT không?

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

4. Trường hợp cấp cứu:…

5. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.’”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện Gia Định- TP.HCM và sinh con ở bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thì trường hợp bạn được coi là khám chữa bệnh tại bệnh viện trái tuyến tỉnh vì bệnh viện Gia Định- TP.HCM và bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum là bệnh viện tuyến tỉnh. Lúc này, bạn có mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được hưởng là 60% chi phí theo mức hưởng của thẻ BHYT nếu điều trị nội trú. 

Thứ hai, khi đi sinh con cần xuất trình giấy tờ gì không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.”

Như vậy, theo quy định trên thì khi đi sinh con, bạn cần phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh để được hưởng quyền lợi BHYT.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Đi sinh con trái tuyến thì có được bảo hiểm y tế thanh toán không?

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi sinh con trái tuyến tỉnh?

mặt nạ đất sét