19006172

Sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoài trường không?

Sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoài trường không?

Chào tổng đài tư vấn! Em là sinh viên ạ! Em bị quá hạn nộp tiền BHYT ở trường nên trường bảo em ra ngoài mua BHYT. Em muốn mua BHYT ở bên ngoài có được không? Mong sớm được tổng đài phản hồi! Em cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều ạ!Sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoàiTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoài trường; chúng tôi xin tư vấn cho bạn cụ thể như sau:

Căn cứ Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17; Khoản 6 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 17:  Đối tượng tham gia BHYT

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

4.2. Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;”

“Điều 19: Phương thức đóng BHYT

6. Đối tượng tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17: đnh kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng học sinh, sinh viên đóng phn thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường đang học”.

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 4; Điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

“Điều 9. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng

5. Đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này:

a) Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc chamẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”

Sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoài

   Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Bạn là sinh viên thì bạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Việc nhà trường bảo bạn ra ngoài mua BHYT là không đúng. Nếu không kịp mua bảo hiểm y tế ở trường thì bạn cũng không thể mua bảo hiểm y tế bên ngoài được. Bạn có thể đề nghị với nhà trường để được mua bổ sung. 

Trên đây là bài viết về: Sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoài trường không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại: 

Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

Mức đóng và thời hạn của bảo hiểm y tế đối với học sinh

Nếu còn vướng mắc về vấn đề sinh viên có được mua BHYT ở bên ngoài trường không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam