19006172

Số tháng đóng bảo hiểm xã hội để hưởng thai sản

Số tháng đóng bảo hiểm xã hội để hưởng thai sản

Em nghe nói số tháng đóng bảo hiểm để hưởng thai sản là 12 tháng trước khi sinh được xác định như thế nào vậy ạ? Hiện giờ em đang mang thai được 6 tuần và bắt đầu đóng BHXH thì liệu đến lúc sinh em có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Nếu em đã nhận tiền thai sản trong 6 tháng rồi thì công ty có trách nhiệm chi trả lương cho em trong khoảng thời gian đó hay không?Số tháng đóng bảo hiểm để hưởng thai sản

Luật sư tư vấn chế độ thai sản qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về cách tính 12 tháng trước sinh

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

1.Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy, thời gian đóng BHXH để hưởng thai sản là 12 tháng trước khi sinh và được xác định như sau:

  • Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng; hoặc sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng nhưng tháng đó không đóng BHXH, thì tháng bạn sinh con sẽ không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  • Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH thì tháng bạn sinh con sẽ được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thứ hai, về thời điểm đóng BHXH để được hưởng thai sản

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Theo đó, thời gian đóng BHXH để hưởng thai sản của lao động nữ là đóng từ đủ 06 tháng BHXH trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, hiện tại bạn đang mang thai 06 tuần, nếu bạn đóng BHXH đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, về vấn đề trả lương trong thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 86 Bộ luật Lao động 2012:

“1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.”

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì trong thời gian nghỉ chế độ thai sản, bạn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ không được hưởng lương. Vì thế, công ty của bạn sẽ không phải trả lương cho bạn vào thời gian đó.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

--> Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

 

luatannam