19006172

Số tháng đóng BHTN được bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc làm

Số tháng đóng BHTN được bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc làm

Mọi người ơi cho em hỏi, tháng sau em còn được hưởng 1 tháng thất nghiệp nhưng mà em đi làm đã được đóng bảo hiểm rồi nên thủ tục cắt hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào ạ? Em đóng được 3 năm nhận được 2 tháng thì còn được bảo lưu lại mấy tháng đóng BHTN vậy?bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Số tháng đóng BHTN được bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc làm của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục cắt hưởng BHTN khi đã có việc làm năm 2021

Căn cứ tại khoản 9 điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.”

Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

Như vậy, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, bạn phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo bản sao hợp đồng lao động mới kí kết.

Thứ hai, tính số tháng đóng BHTN được bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc làm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc

b) Tìm được việc làm;

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.” 

Như vậy, theo quy định này trường hợp bạn đang trong thời gian hưởng BHTN mà bạn tìm được việc làm thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN. Thời gian bạn chưa được hưởng TCTN thì sẽ được bảo lưu lại làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Do đó thời gian đóng BHTN của bạn được 3 năm và bạn đã nhận hết 2 tháng BHTN nên bạn sẽ được bảo lưu lại 1 tháng chưa hưởng BHTN tương đương với 12 tháng đóng.

Trên đây là bài viết về vấn đề Số tháng đóng BHTN được bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc làm.

Nếu còn vướng mắc về Số tháng đóng BHTN được bảo lưu khi đang hưởng nhưng có việc làm; bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà thời gian đóng chưa hưởng không bị mất

luatannam