19006172

Số tiền được hoàn trả khi tham gia BHYT theo đối tượng khác

Số tiền được hoàn trả khi tham gia BHYT theo đối tượng khác

Đợt trước tôi được đăng ký mua BHYT hộ gia đình cùng với bố tôi ở phường. Nhưng hiện bây giờ tôi đã làm và được yêu cầu tham gia BHYT công ty. Tôi được biết khi đang tham gia BHYT hộ gia đình mà được cấp thẻ BHYT theo đối tượng mới thì sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT. Vậy mong Tổng đài trả lời cho tôi về số tiền được hoàn trả đóng BHYT hộ gia đình của tôi sẽ là bao nhiêu?Số tiền được hoàn trả khi tham gia BHYTTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về số tiền được hoàn trả khi tham gia BHYT theo đối tượng khác; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Điều 20. Hoàn trả tiền đóng BHYT

2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.”

Bên cạnh đó, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VI Quyết định 2777/QĐ-BHXH có hướng dẫn:

“VI. Hoàn trả

1. Các trường hợp hoàn trả bằng tiền:

1.2. Nguyên tắc hoàn trả đối tượng BHYT Hộ gia đình

Người tham gia BHYT hộ gia đình mà sau đó tham gia BHYT đối tượng khác khi hoàn trả tính số tiền hoàn trả theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo Hộ gia đình.”

Theo đó, số tiền hoàn trả được tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Nguyên tắc hoàn trả thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng theo hộ gia đình sẽ tính theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo hộ gia đình.

Cụ thể số tiền được hoàn trả sẽ được tính như sau:

Số tiền hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình = Mức đóng BHYT của người cuối cùng : 12 x Số tháng thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

Số tiền được hoàn trả khi tham gia BHYT

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bạn cho biết bạn tham gia BHYT hộ gia đình cùng với bố bạn nên có thể hiểu là nhà bạn có 2 người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Mức đóng của người thứ 2 là 563.420 đồng/năm. Do bạn không nêu rõ thời hạn sử dụng của thẻ BHYT hộ gia đình nên số tiền bạn được hoàn trả sẽ được tính như sau:

Số tiền hoàn trả = 563.420 đồng : 12  x  Số tháng thẻ BHYT còn giá trị sử dụng

Trên đây là bài viết về vấn đề Số tiền được hoàn trả khi tham gia BHYT theo đối tượng khác. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Hồ sơ hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Số tiền được hoàn lại là bao nhiêu khi trả thẻ bảo hiểm y tế?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam