19006172

Suy giảm 29% hưởng trợ cấp tai nạn lao động như thế nào?

Suy giảm 29% hưởng trợ cấp tai nạn lao động như thế nào?

Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm. Tháng 8/2020 vừa rồi tôi bị tai nạn lao động và suy giảm 29%. Trường hợp này tôi được hưởng trợ cấp tai nạn như thế nào?hưởng trợ cấp tai nạn lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn với vấn đề Suy giảm 29% hưởng trợ cấp tai nạn lao động như thế nào?, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì:

“Điều 48. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp;

trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó”.

Thêm vào đó, căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể cách tính mức trợ cấp một lần như sau:

Mức trợ cấp một lần

=

Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động

+

Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp

 

=

{5 x Lmin + (m-5) x 0,5 x Lmin}

+

{0,5 x L + (t-1) x 0,3 x L}

Trong đó:

– Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng.

– m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 5  30).

– L: Mức tiền lương đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư này.

 t: tổng số năm đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư này.

hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Suy giảm khả năng lao động 29% bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần như sau:

+) Tính theo mức suy giảm khả năng lao động

Mức hưởng = [5 + (29 – 5) x 0.5 ] x 1.490.000 = 25.330.000 đồng.

+) Tính theo theo gian đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Do bạn không trình bày cụ thể tiền lương đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động nên bạn có thể dựa vào nguyên tắc sau để xác định mức hưởng của mình: Từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết:

Thời gian giải quyết chế độ tai nạn lao động

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động

Trong quá trình giải quyết vấn đề Suy giảm 29% hưởng trợ cấp tai nạn lao động như thế nào? có gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam