19006172

Tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù

Tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù

Tôi muốn hỏi một số vấn đề về lương hưu khi chấp hành hình phạt tù. Tôi hưởng lương hưu từ năm 2013 với mức lương 4 triệu đồng. Đầu năm 2015, tôi phải chấp hành hình phạt tù nên bị tạm dừng hưởng lương hưu. Sau khi chấp hành hình phạt tù tôi có thể tiếp tục hưởng lương hưu không? Tôi phải làm sao để được nhận tiếp? Từ 1/1/2016 thì đi tù sẽ vẫn được hưởng lương hưu đúng không? Vậy tôi có được truy nhận tiền lương hưu từ ngày 1/1/2016 đến khi ra tù hay không? Mong sớm được giải đáp! Tôi xin cám ơn nhiều!


Lương hưu khi chấp hành hình phạt tùCảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, Tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù

Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:

Điều 62. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

2. Xuất cảnh trái phép;

3. Bị Tòa án tuyên bố là mất tích“.

Như vậy, bạn thuộc 01 trong các trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu. Khi chấp hành xong hình phạt tù thì bạn được tiếp tục được hưởng lương hưu. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Quyền lợi bảo hiểm y tế trong thời gian chấp hành hình phạt tù

Thứ hai, về thủ tục để tiếp tục hưởng lương hưu

Căn cứ theo Điểm 1.2.2 b Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH và Phụ lục Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định:

“b1) Đối với trường hợp hưởng tiếp BHXH hàng tháng do chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016:

– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

– Bản sao của một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù”.

Như vậy, để hưởng tiếp lương hưu bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau và nộp đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi bạn đang cư trú:

– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

– Bản sao của một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

Lương hưu khi chấp hành hình phạt tù

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề tạm dừng hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đã bỏ quy định tạm dừng hưởng lương hưu với người đang chấp hành hình phạt tù. Theo đó, người chấp hành hình phạt tù từ ngày 1/1/2016 (tù giam hay đang được hưởng án treo) thì vẫn tiếp tục được hưởng lương hưu chế độ hưu trí như bình thường. Vì vậy, khi bạn đi tù sau năm 2016 bạn vẫn được hưởng lương hưu.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Người chấp hành hình phạt tù có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Thứ tư, về vấn đề truy lĩnh lương hưu khi đi tù trước ngày 01/01/2016

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 20. Quy định chuyển tiếp đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì vẫn thực hiện theo quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đang bị dừng hưởng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì việc giải quyết tiếp tục hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo các quy định trước ngày 01 tháng 01 năm 2016″.

Theo đó, với trường hợp người đang bị dừng hưởng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016 thì việc giải quyết tiếp tục hưởng bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện theo các quy định trước ngày 01/01/2016. Trong khi đó, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn là các văn bản có hiệu lực trước ngày 01/01/2016 đều không có quy định về việc được truy lĩnh tiền lương hưu kể từ thời điểm dừng hưởng.

Bạn cho biết bạn bị đi tù từ đầu năm 2015 và bị cắt lương hưu ngay sau đó. Đối chiếu quy định trên thì sau khi ra tù bạn chỉ được tiếp tục hưởng lương hưu mà không được truy lĩnh tiền lương hưu kể từ thời điểm ngày 01/01/2016.

Trên đây là bài viết về vấn đề Tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù. 

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về Tạm dừng hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Người mất tích trở về có được hưởng tiếp lương hưu?

luatannam