19006172

Thai sản nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội 2021

Thai sản nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội 2021

Em đi làm đã tham gia đóng BHXH năm 2012-2013. Em sinh bé vào tháng 10/2013 tới tháng 12/2013 được chi trả bảo hiểm thai sản. Năm 2016 em đi làm lại và không tham gia đóng BHXH nữa, chỉ có mua bảo hiểm y tế thôi. Tháng 1/2021 em sinh bé thứ 2 thì em sẽ không được chi trả thai sản gì nữa.

Theo luật mới là vợ sinh chồng có tham gia BHXH thì chồng được lãnh thai sản là 2 tháng lương. Nhưng ở đây bộ phận nhân sự công ty chồng em nói là vợ đã tham gia BHXH và lãnh rồi thì giờ chồng không được lãnh tiền thai sản nam nữa. Xin ban tư vấn có thể giải đáp giúp em.thai sản namTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với trường hợp về thai sản nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội;  Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng thai sản nam

Căn cứ theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lao động nam có tham gia bảo hiểm xã hội khi có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp này, bạn tham gia BHXH, vợ không tham gia. Vậy nên khi vợ bạn sinh, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Cụ thể:

+) Về thời gian hưởng chế độ thai sản 

Khi lao động nam tham gia BHXH có vợ sinh: Căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con“.

Như vậy, trong 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con thì chồng bạn có thể nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam và thời gian nghỉ việc tùy thuộc vào trường hợp sinh của vợ.

+) Về vấn đề trợ cấp một lần:

Căn cứ theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con“.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 về điều kiện hưởng chế độ thai sản 

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con“.

Mặt khác, căn cứ điểm c Mục 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH quy định:

“c) Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.”

thai sản nam

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, theo quy định trên khi người lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc vợ có tham gia nhưng không đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ sinh. Căn cứ theo Nghị định số 38/2019 thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000. Theo đó thì mức trợ cấp một lần của chồng bạn là 2.980.000 đồng.

Kết luận

Như vậy trong trường hợp này, chồng bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi vợ không tham gia đóng bảo hiểm xã hội/hoặc tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng. Nhân sự ở cơ quan chồng bạn trả lời như vậy là không đúng. Trong trường hợp nhân sự cố tình không giải quyết, chồng bạn có thể làm đơn kiến nghị trực tiếp lên ban giám đốc công ty hoặc Phòng Lao động Thương binh-Xã hội nơi công ty đặt trụ sở.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con

Nếu còn thắc mắc về chế độ hưởng thai sản nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam