19006172

Thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản khi sinh con được không?

Thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản khi sinh con được không?

Tôi mới tham gia đóng BHXH được 10 tháng, nay do thai yếu muốn nghỉ dưỡng thai thì có được hưởng thai sản không? Nếu đủ điều kiện thì hồ sơ của tôi bao gồm những gì? Chồng tôi cũng tham gia BHXH ở công ty thì được hưởng chế độ gì không?Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản khi sinh con được không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản khi sinh con được không?

Căn cứ điểm b Khoản 1 và Khoản 2, 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Như vậy, bạn mới tham gia đóng BHXH được 10 tháng, trong trường hợp bạn nghỉ việc dưỡng thai do thai yếu mà muốn được hưởng thai sản khi sinh con thì bạn cần đóng được từ đủ 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thứ hai, hồ sơ hưởng thai sản của NLĐ

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Như vậy, theo nội dung phân tích ở trên thì bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản do dưỡng thai nên nếu đóng đủ 6 tháng BHXH trong 12 tháng trước khi sinh thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Thứ ba, chế độ thai sản của chồng khi có vợ sinh con

Về thời gian hưởng chế độ căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Như vậy, khi bạn sinh con mà chồng đang tham gia BHXH ở công ty thì chồng bạn sẽ được nghỉ từ 05 ngày làm việc đến 14 ngày làm việc.

Thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản

Về mức hưởng thai sản căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Như vậy, mức hưởng của chồng bạn được tính bằng bình quân 06 tháng tiền lương đóng BHXH trước khi nghỉ việc chia cho 24 và nhân với số ngày được nghỉ thai sản. 

Ngoài ra, nếu bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định trên mà chồng bạn có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong khoảng 12 tháng trước khi bạn sinh thì chồng bạn sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh.

Trên đây là bài viết về Thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản khi sinh con được không?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Thai yếu đóng BHXH 10 tháng hưởng thai sản khi sinh con được không; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

-> Chế độ nghỉ dưỡng do thai yếu cho lao động nữ năm 2021

luatannam