19006172

Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp

Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp

Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp. Cho em hỏi hiện tại em đã nghỉ việc ở công ty và họ đóng bảo hiểm cho em được hết tháng 10 này. Giờ em muốn mua bảo hiểm nơi em cư trú thì làm thế nào? Mức đóng BHYT là bao nhiêu ạ? Đến ngày 15/11 em đi viện thì có được bảo hiểm chi trả viện phí không ạ?Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi liên quan đến trường hợp tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 12  Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014  quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

… 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên, khi bạn nghỉ việc ở công ty thì bạn sẽ thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Thứ hai, thủ tục mua thẻ BHYT tự nguyện theo hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH và Phiếu giao nhận hồ sơ 603 về đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+) UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS);

+) Đối với các trường hợp giảm mức đóng BHYT tự nguyện hộ gia đình, người tham gia kê khai mã thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người trong hộ đang tham gia BHYT hộ gia đình vào mẫu D01-TS để đối chiếu;

+) Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đối chiếu. Lưu ý: Những mẫu biểu trên bạn cần tham khảo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Nộp tại UBND xã, phường nơi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Thứ ba, mức đóng BHYT tự nguyện 

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 thì mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng. 

Như vậy, tùy thuộc vào số người tham gia mà mức đóng sẽ khác nhau. Nếu chỉ có 1 mình bạn đóng thì mức đóng sẽ là 804.600 đồng cho 12 tháng sử dụng.Tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc

Thứ tư, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng 

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

… c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;” 

Như vậy, bạn muốn tham gia bảo hiểm y tế sau khi bạn nghỉ việc ở công ty. Công ty đóng bảo hiểm cho bạn đến hết tháng 10 và ngay sau đó bạn mua BHYT tại nơi cư trú luôn. Tuy nhiên, theo quy định trên thì phải sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế thì thẻ mới có giá trị sử dụng. 

Vì vậy, ngày 15/11 bạn đi khám bệnh ở viện thì chưa được bảo hiểm chi trả.

Mọi thắc mắc liên quan đến tham gia bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172  để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao nhiêu?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam