19006172

Tham gia BHXH ở nhiều công ty mà chưa có sổ BHXH

Tham gia BHXH ở nhiều công ty mà chưa có sổ BHXH

Tham gia BHXH ở nhiều công ty mà chưa có sổ BHXH. Trước đây, tôi đi làm và có sổ BHXH nhưng tôi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần. Sau đó tôi đi làm công ty mới thì công ty đóng bảo hiểm xã hội cho tôi vào số sổ BHXH cũ tuy nhiên chưa được cấp sổ BHXH. Sau đó, tôi nghỉ việc và đi làm ở công ty tiếp theo thì công ty đang đóng bảo hiểm xã hội cho tôi nhưng tôi cũng chưa có sổ BHXH. Bây giờ tôi phải làm sao?Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Tham gia BHXH ở nhiều công ty mà chưa có sổ BHXH tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 thì người lao động được cấp lại sổ BHXH trong những trường hợp sau:

72. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

“Điều 46. Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH

Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH đối với một người có từ 2 sổ BHXH trở lên được quản lý theo Điều 33b.

1. Ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trong sổ BHXH

1.1. Nội dung ghi trong sổ BHXH phải đầy đủ theo từng giai đoạn tương ứng với mức đóng và điều kiện làm việc của người tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN (kể cả thời gian người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng như nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; nghỉ việc không hưởng tiền lương; tạm hoãn HĐLĐ).

1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

1.3. Khi điều chỉnh giảm thời gian đóng hoặc giảm mức đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN đã ghi trong sổ BHXH, phải ghi cụ thể nội dung điều chỉnh, xác nhận lũy kế hoặc tổng thời gian đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2. Gộp sổ BHXH và hoàn trả

3. Người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ. Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm cập nhật dữ liệu, đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đóng do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, sau đó làm việc ở công ty khác và đóng bảo hiểm xã hội vào số sổ bảo hiểm xã hội cũ, đã nghỉ việc ở công ty này nhưng chưa được cấp sổ. Trong trường hợp này, bạn cần quay lại công ty cũ để yêu cầu làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo số sổ cũ và làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm.

Bạn cần chuẩn bị những giấy tờ theo Phiếu giao nhận hồ sơ số 625/………./SO như sau để làm thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội sau khi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp thất nghiệp:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người);

+ Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS, bản chính) (nếu có). Trường hợp không có mẫu C15-TS thì kèm một trong các giấy tờ sau (nếu có):

– Phiếu xác nhận thu hồi sổ BHXH (mẫu 01-XN/THS, bản chính)

– Quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (bản sao).

tham gia BHXH ở nhiều công ty

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Nơi nộp hồ sơ: Bạn nộp các giấy tờ trên cho đơn vị đang làm việc.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ phía đơn vị mà bạn đang làm việc.

Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

Trên đây là bài viết về vấn đề Tham gia BHXH ở nhiều công ty mà chưa có sổ BHXH. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Có được cấp sổ BHXH mới khi làm việc ở công ty mới không?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Tham gia BHXH ở nhiều công ty mà chưa có sổ BHXH vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam