19006172

Tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty

Tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty

Tôi năm nay 32 tuổi, tôi tham gia bảo hiểm bắt buộc được 7 năm. Hiện nay, do hoàn cảnh gia đình tôi đã nghỉ việc một năm và muốn tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty thì tôi cần thực hiện những thủ tục nào? Thời gian đóng ở công ty của tôi có bị mất đi không? Tôi có phải đóng theo mức lương đã kê khai ở công ty trước khi nghỉ việc hay không? Nếu tôi đóng được thêm 1 năm thì thôi đóng để nhận 1 lần thì tính bình quân lương của mấy năm cuối thế ạ?


Tham gia bhxh tự nguyện khi đã nghỉ việcCảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty cho chúng tôi. Trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, Tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty

Căn cứ Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

Điều 24. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

Theo đó, để có thể tham gia BHXH tự nguyện bạn cần nghỉ hẳn ở công ty và được chốt, trả sổ BHXH. Bạn cần nộp tới cơ quan BHXH cấp huyện nơi bạn đang có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú các giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu TK1-TS được ban hành mới nhất kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020;

– Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân;

– Sổ hộ khẩu/giấy tờ tạm trú;

– Sổ BHXH bạn đã đóng bắt buộc ở công ty cũ.

Thứ hai, về thời gian đóng BHXH bắt buộc ở công ty

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 và Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Theo quy định nêu trên, nếu bạn chưa nhận BHXH một lần thì thời gian đóng 07 năm của bạn ở công ty cũ sẽ được bảo lưu lại. Khi bạn đóng BHXH tự nguyện thì 02 thời gian đóng này sẽ được nối tiếp với nhau.

 

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở”.

Như vậy, mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện hoàn toàn do bạn lựa chọn chứ không phụ thuộc vào mức lương làm căn cứ đóng ở công ty cũ. Bạn có thể lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với khả năng kinh tế; mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (tương đương 700.000 đồng); và mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (tương đương 29.800.000 đồng).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

Thứ tư, về cách tính bình quân tiền lương khi bạn nhận BHXH một lần

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội = Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc x Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội.

– Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định này”.

Như vậy, khi bạn nhận BHXH một lần thì bình quân lương của bạn được tính dựa trên toàn bộ thời gian 8 năm mà bạn đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện chứ không chỉ theo mấy năm cuối cùng. Công thức cụ thể như đã trình bày ở trên.

Trên đây là bài viết về vấn đề tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Bảo hiểm xã hội 1 lần khi có thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện

Mọi thắc mắc liên quan đến tham gia BHXH tự nguyện khi đã nghỉ việc ở công ty; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về bảo hiểm xã hội 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

luatannam