19006172

Tham gia BHYT tự nguyện sau khi nghỉ việc có được không?

Tham gia BHYT tự nguyện sau khi nghỉ việc có được không?

Công ty sẽ cắt HĐLĐ lao động vậy thì có ảnh hưởng đến thẻ BHYT không ạ? Và em có phải mua thẻ BHYT tự nguyện tại phường xã không (để nhận tiền lúc đi đẻ ạ) và mua thì có thể sử dụng luôn không?Tham gia BHYT tự nguyện sau khi nghỉ việc

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, công ty cắt HĐLĐ có ảnh hưởng đến thẻ BHYT không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ- BHXH như sau:

“2. Trách nhiệm của đơn vị, Đại lý thu

2.1. Đơn vị

a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo điểm 9.7 Công văn 1734/BHXH-QLT thì:

“9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.”

Như vậy, thẻ BHYT theo đối tượng doanh nghiệp sẽ có giá trị sử dụng đến hết tháng mà công ty làm thủ tục báo giảm đóng BHXH. Do đó khi công ty cắt HĐLĐ thì thẻ BHYT của bạn chỉ có giá trị sử dụng đến hết tháng báo giảm.

Thứ hai, tham gia BHYT tự nguyện sau khi nghỉ việc có được không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động; 

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Như vậy, trường hợp bạn đã nghỉ việc ở công ty thì bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ gia đình, mức hưởng của bạn khi đi KCB đúng tuyến là 80% chi phí.

Thứ ba, có thể sử dụng luôn thẻ BHYT hộ gia đình không?

Bên cạnh đó, căn cứ điểm 1.2, Khoản 1, Điều 47 Quyết định 595/QĐ- BHXH  như sau:

“Điều 47. Quản lý và sử dụng thẻ BHYT

1. Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng

1.2. Đối tượng quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT”.

Theo đó, nếu bạn tham gia BHYT theo hộ gia đình ngay sau khi thẻ BHYT doanh nghiệp hết hạn thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày bạn đóng tiền tham gia BHYT.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Đã nghỉ việc ở công ty hơn 1 năm có thể mua BHYT tự nguyện không?

Đã nghỉ việc được sử dụng thẻ BHYT của công ty cũ không?

Trả lời