19006172

Thành lập hộ kinh doanh có tiếp tục được nhận tiền TCTN không?

Thành lập hộ kinh doanh có tiếp tục được nhận tiền TCTN không?

Thành lập hộ kinh doanh có tiếp tục được nhận tiền TCTN không? Tôi đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng rồi, vừa mới đây tôi có đứng tên là chủ hộ kinh doanh và đã nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào 30/7 thì có tiếp tục được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hay không? Tôi không còn đóng BHXH nữa. Có phải lên thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm không?hộ kinh doanh có tiếp tục được nhận tiền TCTN

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thành lập hộ kinh doanh có tiếp tục được nhận tiền TCTN không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

b) Tìm được việc làm;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;”

Như vậy, theo quy định trên thì việc bạn đứng tên chủ hộ kinh doanh và đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh vào ngày 30/7 được xác định là có việc làm. Do đó, bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, có phải thông báo khi có việc làm mới?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.”

Như vậy, theo quy định trên thì khi bạn có việc làm mới theo đối tượng đứng tên chủ hộ kinh doanh thì sẽ phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nếu gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Trên đây là bài viết về vấn đề Thành lập hộ kinh doanh có tiếp tục được nhận tiền TCTN không?

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn.

Có việc làm mới nhưng vẫn nhận TCTN bị phạt như thế nào?

Người lao động có được bảo lưu hưởng TCTN khi có việc làm mới?