19006172

Thanh toán BHYT đối với người cần điều trị ngay sau khi hiến thận

Thanh toán BHYT đối với người cần điều trị ngay sau khi hiến thận

Tôi vừa mới thực hiện việc hiến thận cho người khác, tôi được hướng dẫn của bệnh viện là sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí đúng không ạ? Vậy nếu vừa mới hiến thận xong mà cần phải điều trị ở bệnh viện thì việc thanh toán BHYT được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn rất nhiều.cần điều trị ngay sau khi hiến thận

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, cấp thẻ BHYT miễn phí đối với người đã hiến thận

Căn cứ Khoản 14 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

14. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 4 Điều 11 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 11. Lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của một số đối tượng

4. Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho đối tượng này để cấp thẻ bảo him y tế.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn vừa mới thực hiện việc hiến thận cho người khác nên bạn thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng tiền và cơ quan BHXH lập danh sách cấp thẻ BHYT miễn phí.

Thứ hai, thanh toán BHYT đối với người cần điều trị ngay sau khi hiến thận

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều này. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì: 

“Điều 27. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp

2. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người phải điều trị ngay sau khi hiến mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm tổng hợp danh sách số người đã hiến và chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế sau khi hiến, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán theo quy định.

Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ danh sách số người đã hiến bộ phận cơ thể đã được khám bệnh, chữa bệnh sau khi hiến và chi phí do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến để thực hiện thanh toán, cấp thẻ bảo hiểm y tế.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với người vừa mới hiến thận xong mà cần phải điều trị ở bệnh viện thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán. 

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm tổng hợp danh sách số người đã hiến và chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế sau khi hiến, gửi cơ quan BHXH để thanh toán theo quy định. Sau đó, cơ quan BHXH căn cứ danh sách số người đã hiến bộ phận cơ thể đã được khám bệnh, chữa bệnh sau khi hiến và chi phí do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến để thực hiện thanh toán, cấp thẻ BHYT.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể

Đề nghị cấp BHYT miễn phí cho người đã hiến bộ phận cơ thể

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét